ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Εκφωνεί ο Γιάννης Μπαλτατζής)

Διαδώστε το άρθρο σε φίλους και κοινωνικά δίκτυα.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

 

Κεφάλαιον α’

 

Κεφάλαιον β’

 

Κεφάλαιον γ’

 

Κεφάλαιον δ’

 

Κεφάλαιον ε’

 

Κεφάλαιον στ’

 

Κεφάλαιον ζ’

 

Κεφάλαιον η’

 

Κεφάλαιον θ’

 

Κεφάλαιον ι’

 

Κεφάλαιον ια’

 

Κεφάλαιον ιβ’

 

Κεφάλαιον ιγ’

 

Κεφάλαιον ιδ’

 

Κεφάλαιον ιε’

Κεφάλαιον ιστ’

 

Κεφάλαιον ιζ’

 

Κεφάλαιον ιη’

 

Κεφάλαιον ιθ’

 

Κεφάλαιον κ’

 

Κεφάλαιον κα’

 

Ακούσατε το Ευαγγέλιο τού Ιωάννη σε εκφώνηση τού Γιάννη Μπαλτατζή

 

www.BibleMedia.tv

Διαδώστε το άρθρο σε φίλους και κοινωνικά δίκτυα.
This entry was posted in Συνεντεύξεις and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.