ΒΙΒΛΙΚΑ ΕΔΑΦΙΑ: Ρωμαίους, 12′ 1-21, Η αναμορφωμένη Ζωή. [HD]

Στο βίντεο αυτό φιλοξενούμε το 12ο κεφάλαιο τής πρός Ρωμαίους επιστολής όπου ο Απόστολος Παύλος προτρέπει σε μιά ζωή πραγματικά Χριστιανική, δηλαδή σε μιά αναμορφωμένη ζωή.

 

Η εκφώνηση των εδαφίων κάνει ο Γιάννης Μπαλτατζής και την τεχνική επιμέλεια τού βίντεο ο Γιώργος Οικονομίδης σε μιά παραγωγή τής διαδικτυακής www.BibleMedia.tv 

You may also like

Page 1 of 2

Bookmark the permalink.

Comments are closed.