Εκκλησία γυμνιστών στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ!!!

 

Η οργή φουντώνει μπροστά σ’ αυτή την εκτρωματική χυδαιότητα που είναι ντυμένη με το ένδυμα του Χριστιανισμού.

Η –δήθεν- Χριστιανική εκκλησία «White Tail Chapel», που εδρεύει στην Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αμερικής παρακαλώ (πού αλλού θα μπορούσε να εδρεύει!!!) καλεί λοιπόν όλους τους πιστούς να έρθουν στην συνάθροιση τους όπως ακριβώς τους γέννησε η μάνα τους. Δηλαδή γυμνοί, όπως ο Θεός τους δημιούργησε.

Το σκεπτικό του πάστορα Άλεν Πάρκερ που ποιμαίνει την εν λόγω εκκλησία, είναι να αφήσουν πίσω οι πιστοί τις κοσμικές ανησυχίες τους, συμπεριλαμβανομένων και των… ενδυμάτων τους. Δεν υπάρχει κανένας ενδοιασμός στο γυμνό, γι’ αυτό και ο ίδιος ο πάστορας είναι ολόγυμνος καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας τους και ενθαρρύνει το ποίμνιο στην γύμνια, διότι λέει ότι ο Θεός έτσι τους έπλασε. Γυμνούς, καθώς επίσης, ότι ο Χριστός γυμνός σταυρώθηκε.

 

Το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο μας το επεσήμανε φίλος της Ιστοσελίδας μας, ο Αλέξανδρος Βασιλείου.

 

Συγκεκριμένα μας έγραψε τά εξής: «Υπάρχει στη Virginia μια προτεσταντική εκκλησία η Νude Church με πάστορα τον Άλεν Πάρκερ ο οποίος διακονεί γυμνός, όπως και πολλοί πιστοί παρευρίσκονται στην εκκλησία γυμνοί. Με αυτά συμφωνεί και ο Αυστραλός πάστορας: Robert Wright λέγοντας “Εξυπηρετώ χριστιανούς οι οποίοι είναι γυμνιστές».

 

Και στην συνέχεια μας ρωτάει ο φίλος Αλέξανδρος: «πείτε μου σας παρακαλώ, πώς μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά σε μία “χριστιανική εκκλησία”; (και την “χριστιανική εκκλησία” την βάζει σε εισαγωγικά, και πολύ καλά κάνει).

 

Κατ’ αρχήν θέλω να διαβεβαιώσω τους πάντες, ότι, δεν πρόκειται για Χριστιανική Εκκλησία, παρά μόνον για μια εκκλησία κατ’ όνομα χριστιανική. Στην ουσία μακράν απέχουν από την αλήθεια του Λόγου του Θεού, κι’ αυτό διότι ο Λόγος του Θεού καταδικάζει την δημόσια έκθεση στην γύμνια και προτρέπει την κάλυψη αυτής για να μην φαίνεται. Μιλώντας για δημόσια γύμνια επόμενο είναι πώς ανάμεσα στο νόμιμο ζευγάρι δεν αποτελεί ντροπή.

 

Σχετικά Εδάφια από τον Λόγο του Θεού που καταδικάζουν την γύμνια σταχυολόγησα μέσα από την Βίβλο:
Πρίν από αυτό όμως, στην Γένεση: 2’ 25 διαβάζουμε τά εξής για την γύμνια του ανθρώπου, όπως τότε δημιουργήθηκε από τον Θεό:
«Ήσαν δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυνή αυτού, και δεν ησχύνοντο».
Δεν ντρεπόντουσαν δηλαδή, αλλά αυτό το συναίσθημα υπήρχε πριν από την πτώση τους στην αμαρτία. Μετά από την αμαρτία τους όμως, διαβάζουμε και πάλι στην Γένεση: κεφ. 3’ εδάφια 7, 9
«Και ηνοίχθησαν οι οφθαλμοί αμφοτέρων, και εγνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί, και ράψαντες φύλλα συκής, έκαμον εις εαυτούς περιζώματα».
«Εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ, και είπε προς αυτόν, Που είσαι;
Ο δε είπε, Την φωνήν σου ήκουσα εν τω παραδείσω, και εφοβήθην, διότι είμαι γυμνός, και εκρύφθην».

 

Επίσης, σε κάποια περίπτωση που αναγράφεται στην Καινή Διαθήκη, βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο να ψαρεύει γυμνός, αλλά η έννοια αυτή της γύμνιας, είναι πώς ψάρευε με πολύ ελαφριά ενδυμασία για να μη βραχεί, κάτι σαν το σημερινό σόρτς ας πούμε. Παρ’ όλα αυτά, την στιγμή εκείνη ερχόταν ο Ιησούς κοντά του, και διαβάζουμε τά εξής στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη: κεφ. 21’ εδάφιο 7
«Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρον ο μαθητής εκείνος, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς (δηλαδή ο Ιωάννης), Ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος, ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώσθη το επένδυμα, διότι ήτο γυμνός…»

 

Ντύθηκε ο Πέτρος για να μην τον βλέπει ο Κύριος έτσι όπως ήταν ελαφριά ντυμένος που το θεωρούσε ντροπή, πόσο μάλλον να είναι κάποιος ολόγυμνος, όπως αυτοί οι πλανεμένοι κατ’ όνομα χριστιανοί στην περιβόητη αυτή –δήθεν- χριστιανική εκκλησία.

 

Στην Β’ Κορινθίους: κεφάλαιο 5’ και εδάφια 2-3 διαβάζουμε για την μελλοντική μας ουράνια κατοικία, λέγοντας ο Απόστολος Παύλος τά εξής:
«Επειδή εν τούτω στενάζομεν, επιποθούντες να επενδυθώμεν το κατοικητήριον ημών το ουράνιον, αν και ενδυθέντες αυτό δεν θέλωμεν ευρεθή γυμνοί».
Εδώ και πάλι η γύμνια φανερώνει μια αρνητική κατάσταση.

 

Τέλος, στην Αποκάλυψη: κεφάλαιο 16’ και εδάφιο 15 διαβάζουμε την προειδοποίηση του Κυρίου, του λέγοντος:
«Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος όστις αγρυπνεί και φυλάττει τα ιμάτια αυτού, διά να μη περιπατή γυμνός και βλέπωσι την ασχημοσύνην αυτού».
Η γύμνια λοιπόν είναι ασχημοσύνη, σύμφωνα με τα λόγια του Ιησού Χριστού.

 

Τι περισσότερο να πούμε για την δημόσια έκθεση στην γύμνια όπου και την καταδικάζει ο Λόγος του Θεού; Η εν λόγω εκκλησία δεν διαβάζει καθώς φαίνεται τον Λόγο του Θεού όπως θα έπρεπε. Το εύκολο ευαγγέλιο και οι διδασκαλίες που γαργαλάνε την ακοή του ανθρώπου, είναι ένα ξένο ευαγγέλιο που υπόκειται στο γνωστό «ανάθεμα» που έλεγε ο Παύλος, και δεν έχει καμιά σχέση με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.

 

Η αιώνια καταδίκη σε τέτοιες αμαρτωλές ενέργειες είναι εξασφαλισμένη, και ο διάβολος, που είναι ο πατέρας του ψεύδους, χαίρεται διότι κατάφερε να πλανήσει τα δημιουργήματα του Θεού.

Επαναλαμβάνω ότι, καμιά σχέση δεν υπάρχει στην εκκλησία αυτή των γυμνιστών με την αληθινή και Αναγεννημένη Εκκλησία του Ιησού Χριστού.

 

Δείτε λοιπόν το παραπάνω βίντεο που είναι στα αγγλικά, αλλά η εικόνα από μόνη της μιλάει όλες τις γλώσσες, και τα συμπεράσματα δικά σας.

 

Μετά από αυτό το παραεκκλησιαστικό έκτρωμα, θέλω να κλείσω με τά εύστοχα λόγια του Λόγου του Θεού, δια στόματος του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 24: « Διότι το όνομα του Θεού εξ αιτίας σας βλασφημείται μεταξύ των εθνών, καθώς είναι γεγραμμένον».

 

Γι’ αυτό λοιπόν ας λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν την προτροπή του Αποστόλου Παύλου στην Φιλιππισίους επιστολή: 1’ 27, ο οποίος μας λέει:
«Μόνον πολιτεύεσθε αξίως του ευαγγελίου του Χριστού».

 

Παράκληση κάνω, να είμαστε προσεκτικοί σε ότι βλέπουμε και διαβάζουμε, διότι οι μέρες είναι πονηρές και ο πατέρας του ψεύδους ζητάει να πλανήσει το δημιούργημα τού Θεού.

 

Κάθε τί που μάς είναι ξένο ας το περνάμε πάντα από τό κόσκινο του Λόγου τού Θεού, και αν συμφωνεί με την Βίβλο τότε να το δεχθούμε.

 

Ειρήνη σε όλους…!

 

Γιώργος Οικονομίδης

www.BibleMedia.tv

 


You may also like

Page 1 of 7
Bookmark the permalink.

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/u448682317/domains/biblemedia.tv/public_html/wp-content/themes/videostream/comments.php on line 1

Comments are closed.