ΙΑΚΩΒ [Βιβλική Ταινία]

Η ζωή τού Ιακώβ όπως περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη.

Ελληνικοί υπότιτλοι.

145 views
Bookmark the permalink.

Comments are closed.