Βασιλιάς Δαβίδ (Ελλ. Υπότιτλοι)

Ὁ Δαβίδ ὑπῆρξε ποιμένας, μουσικός, ποιητής, στρατιωτικός διοικητής, προφήτης καί βασιλιάς. Τό ὄνομά του στά ἑβραϊκά σημαίνει “ἀγαπημένος” ἤ “ἀγαπητός”. Ἦταν ὁ δεύτερος κατά σειρά μετά τόν Σαούλ Βασιλιάς καί ὁ μεγαλύτερος ἀπ’ ὅλους τους βασιλιάδες τοῦ Ἰσραήλ. Βασίλευσε γιά 40 χρόνια πιθανόν ἀπ’ τό 1012 μέχρι τό 972 π.Χ.. Οἱ περισσότεροι Ψαλμοί εἶναι γραμμένοι ἀπό τόν Δαβίδ.

 

Ὁ Δαβίδ ἀνῆκε στή φυλή τοῦ Ἰούδα καί καταγόταν ἀπ’ τή Βηθλεέμ. Ἦταν γιός τοῦ Ἰεσσαί τοῦ Βηθλεεμίτη, γιοῦ τοῦ Ὠβήδ, ἀπό τή φυλή Ἰούδα (Ἅ’ Βασιλειῶν 17,12. Β’ Βασιλειῶν 5,4. Ἅ’ Παραλειπομένων 2,15. 10,14) καί δισέγγονος τῆς Ρούθ καί τοῦ Βοόζ. Ἦταν ὁ μικρότερος ἀπό τά ἑφτά παιδιά τοῦ Ἰεσσαί. Τά ἀδέρφια τοῦ ἦταν ὁ Ἐλιάβ, πού ἦταν ὁ πρωτότοκος, ὁ Ἀμιναδάβ, ὁ Σαμαά, ὁ Ναθαναήλ, ὁ Ζαδδαΐ καί ὁ Ἀσόμ (Ἅ’ Βασιλειῶν 16,4-11 καί 17,12-14). Ἀκόμη ὁ Δαβίδ εἶχε καί δύο ἀδερφές, τή Σαρουία καί τήν Ἀβιγαία (Ἅ’ Παραλειπομένων 2,16).

 

Ὁ Δαβίδ εἶχε ὡς συζύγους τή Μελχόλ (Μιχάλ) πού ἦταν κόρη τοῦ Σαούλ (Ἅ’ Βασιλειῶν 18,27). Τόν καιρό πού τόν καταδίωκε ὁ Σαούλ πῆρε τήν Ἀβιγαία, πρώην γυναίκα τοῦ Ναβάλ ἀπό τήν Κάρμηλο καί τήν Ἀχινοάμ ἀπό τήν Ἰεζραέλ (Ἅ’ Βασιλειῶν 25,42-43). Μετά στή Χεβρῶν ἀπέκτησε κι ἄλλες γυναῖκες, ὅπως τήν Μααχά, πού ἦταν κόρη τοῦ Θολμί, βασιλιά τῆς Γεσίρ, τήν Φεγγίθ (Ἀγγίθ), τήν Ἀβιτάλ καί τήν Αἰγλά.

 

Στή Χεβρῶν ὁ Δαβίδ ἀπέκτησε ἀρκετούς γιούς. Πρωτότοκος ἦταν ὁ Ἀμνῶν ἀπό τήν Ἀχινοάμ. Δεύτερος ὁ Δαλουΐα (Χιλεάβ) ἀπό τήν Ἀβιγαία. Τρίτος ὁ Ἀβεσσαλώμ, ἀπό τήν Μααχά. Τέταρτος ἦταν ὁ Ὀρνία (Ἀδωνί) ἀπό τήν Φεγγίθ (Ἀγγίθ). Πέμπτος ὁ Σαβατία (Σεφατίας) ἀπό τήν Ἀβιτάλ. Καί ἕκτος ὁ Ἰεθεραάμ (Ἰθρεάμ) ἀπό τήν Αἰγλά (Β’ Βασιλειῶν 3,2-5).

 

Ὁ Δαβίδ μετά τόν ἐρχομό του στήν Ἱερουσαλήμ, πῆρε κι ἄλλες παλλακίδες καί συζύγους, ἀπό τίς ὁποῖες ἀπέκτησε κι ἄλλους γιούς καί κόρες. Τά ὀνόματα τῶν γιῶν πού ἀπέκτησε στήν Ἱερουσαλήμ εἶναι: Σαμμούς (Σαμμουά), Σωβάβ, Νάθαν, Σαλωμῶν, Ἐβεάρ (Ἰβαάρ ἤ Ἰβχάρ), Ἐλισούς (Ἐλισαέ ἤ Ἐλισουά), Ναφέκ (Ναφάγ ἤ Νέφεγ), Ἰεφιές (Ἰαφιά ἤ Ἰαφιέ), Ἐλισαμά (Ἐλισαμαέ), Ἐλιδαέ (Ἐλγιαδά ἤ Ἐλιαδέ ἤ Βεελιαδά), Ἐλιφαλάθ (Ἐλιφαλέτ ἤ Ἐλιφέλετ), Σαμαέ, Ἰεσσιβάθ, Νάθαν, Γαλαμαᾶν, Ἰεβαάρ, Θεησούς, Ἐλιφαλάτ (Ἐλιφαλέτ ἤ Ἐλπαλέτ), Ναγέδ (Ναγέθ ἤ Νωγά), Ναφέκ, Ἰανάθαν, Λεασαμύς, Βααλιμάθ καί Ἐλιφαάθ (Β’ Βασιλειῶν 5,13-16. Ἅ’ Παραλειπομένων 14,3-7).

 

www.BibleMedia.tv

26 views

You may also like

Page 1 of 6
Bookmark the permalink.

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/u448682317/domains/biblemedia.tv/public_html/wp-content/themes/videostream/comments.php on line 1

Comments are closed.